Peti oktobar, trinaest godina kasnije – Koštunice hvala ti za sve!